truong duc hai

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • em không phải lộ hay không mà em không chuyên . mua hộ , mang ve VN thì ok nhưng dục số máy , số khung thì em không chuyên
    thx bạn nhiều nha. có việc nào thì hú mình 1 tiếng hen. mình sẽ nge theo lời khuyên of bạn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top