tunggiang185

To, cao, đen và hôi các cụ ợ!
Nơi ở
Đâu đó ở Lào...
Site ảnh
Chả có gì...
Nghề nghiệp
Trước thì phá rừng nay chuyển buôn đồng nát.

Chữ ký

Men say ngây ngất, men say ảo cụ nhỉ!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top