unknown.king

Chữ ký

Giá trị đồng tiền nằm ở cách tiêu
Giá trị con người là ở cách yêu, cách sống!

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top