Vân2019

Fan Trịnh, mê cờ tướng, cờ úp
Giới tính
Nữ

Chữ ký

"Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!"
Top