vdsc.hanoi

Nơi ở
vietnam

Chữ ký

Biển Bắc có con cá gọi là cá côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim bằng

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top