Vega.91

Liên hệ

Yahoo! Messenger
lm_bad_boy.120291

Chữ ký

Bây giờ em đi tù rồi, vợ 2 lại để bác xài TT-TT. Chi hội KFC flap...flap...
Top