Viking Vodka

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Hóa ra nhà lão cũng lắm nick gớm, em có nhõn 2 nên tưởng lão nuốt, mà lão có nick nào để em còn biết mà rót :))
    Em bận lái xe lại hay quên, đến 2 nick rót cho nhau mà còn cái được cái mất, lão thông cảm, em cố gắng rót đều :D
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top