Vĩnh Đạt

Học hỏi để tiến bộ
Giới tính
Nữ

Chữ ký

Không biết chữ và không có dấu vân tay, dấu vân chân nên phải lấy dấu răng làm chữ ký...
Top