Recent Content by Voi kòi87

  1. Voi kòi87

    [Funland] Cụ nào đang ăn thì đừng có vào xem nhá!!!

    Em nhớ có vụ .có bà gần nhà đi ban đêm, chắc vội ngồi cả lên cái nắp đậy.có đoạn sắt hình dấu hỏi làm tay cầm.sau ko rút ra được phải đi viện .mà ko biết nó cắm chỗ nào
Top