xe 3 gac

đã có vợ và một con

lái tất cả các loại xe
Nơi ở
thuận an/ bìng dương
Nghề nghiệp
buôn bán

Chữ ký

Đi xe phải có Bác Hồ
Nếu mà phạm luật Bác còn giúp ta !!!
Top