Recent Content by Xe_loi

 1. Xe_loi

  [Funland] Lá bài Poker

  Ông cầm KK tham định rỉa để làm miếng to. Em mà cầm đôi to là em đuổi cmn hết bọn bâu nhâu, tố phát nửa tk ktra bài hoặc all in để đỡ phí bài đẹp :)).
 2. Xe_loi

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em lên tầng, làm tý chỉ có không khí
 3. Xe_loi

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em chào các doanh nhân Lò rồi đi cày
 4. Xe_loi

  Chi hội Of - Xóm nhà lá 47: Mùa xuân sắp ghé Nụ biếc bên cành và em mãi bên anh!

  Em tạt chào xóm sáng rồi đi cày
 5. Xe_loi

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em tuần tối rồi đi khò
 6. Xe_loi

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Chiều em về thay can
 7. Xe_loi

  Chi hội Of - Xóm nhà lá 47: Mùa xuân sắp ghé Nụ biếc bên cành và em mãi bên anh!

  Chiều em về trả chén
 8. Xe_loi

  [Funland] Việt Nam trở thành quốc gia hạnh phúc nhất châu Á

  Hạnh phúc ha
 9. Xe_loi

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em chào cả nhà ngày mới
 10. Xe_loi

  Chi hội Of - Xóm nhà lá 47: Mùa xuân sắp ghé Nụ biếc bên cành và em mãi bên anh!

  Em chào cả nhà ngày mới
 11. Xe_loi

  [Funland] Đà Nẵng đầu tư hệ thống xe điện 54.000 tỷ, đường hầm qua sân bay 8.200 tỷ

  Vẫn chưa dậy thì mà đòi có kinh
 12. Xe_loi

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Chiều em về trả chén :">
 13. Xe_loi

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em điểm danh rồi đánh trâu đi cày
Top