xelu1980

Giới tính
Nam

Chữ ký

Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng số máy số khung thì khong bao giờ thay đổi

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top