ZARG

Giới tính
Nam

Chữ ký

Thà ăn chung một con gà giò còn hơn ăn riêng một con gà già!
Top