zin1999

Chữ ký

Em làm việc gì cũng chậm
Nhưng có 1 việc cần chậm... thì lại nhanh:s

Người theo dõi

Top