Zune.Ngô

Nơi ở
079852.9999
Occupation
CEO

Chữ ký

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.. niềm tin đặt nơi đâu.

Người theo dõi

Top