OTOFUN | CỘNG ĐỒNG OTO XE MÁY VIỆT NAM

V
Vuithoima
Xin lỗi cụ vì em trả lời muộn
Hôm trước có mợ Khánh Ngọc đã nhận quà giúp cụ trên OTV. Không biết cụ đã nhận được chưa ah?

Cụ vui lòng báo lại giúp em để em có thể liên hệ ngược lại với mợ ý (nếu cần) nhé.
Cảm ơn cụ!
Top