OTOFUN | CỘNG ĐỒNG OTO XE MÁY VIỆT NAM

Trác Mộ Thu
Trác Mộ Thu
Thớt này em có tham gia chém mà.
Em muốn nói cái thớt lão P mở hôm nay mà bị cụ bóc phốt cơ.
Trác Mộ Thu
Trác Mộ Thu
Em muốn xem đoạn cuối lão P có thanh minh thanh nga gì ko. Đàn ông đàn ang gì mà hãm.
K
kiwi8
Vẫn như thớt cũ, nó không dám nói câu nào. Nó mà há mồm ra thì các cụ đi cùng mợ ZZ không để yên cho nó. Im lặng là thú nhận rồi cụ.
K
kiwi8
Thớt cũ rất nhiều người tag mà nó lờ đi, sáng hôm sau vẫn vào thớt Syria còm như bình thường :)).
Top