OTOFUN | CỘNG ĐỒNG OTO XE MÁY VIỆT NAM

mazda3_pro
mazda3_pro
Ngành phát triển là ngành gì ợ?
P
paulsteigel
Ngành đi hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế ợ (chuyên các vùng sâu vùng xa ạ)! Các dùng phương nghữ của cụ rất quen thuộc với ngành nài ợ.
mazda3_pro
mazda3_pro
Cụ nhầm rồi, em làm IT :D
P
paulsteigel
Không sao, nghe giống giống nhưng nhầm cũng không phải nà vấn đề nhớn ợ! Tui cũng làm IT nửa mùa nhưng nghề chính là nghề đi sâu vào quần chúng và ăn ngủ cùng quần chúng, cứ vùng sâu vùng xa thì tiến công!
Top