10klosatkhuan

  1. GiaoThong

    Thông báo CỘNG ĐỒNG OTOFUN CHUNG TAY NGĂN CHẶN COVID-19 (07/03/2020)

    CỘNG ĐỒNG OTOFUN CHUNG TAY NGĂN CHẶN COVID-19 BĐH OTOFUN đã lên kế hoạch triển khai chương trình "Cộng đồng OTOFUN chung tay ngăn chặn Covid-19" với mục tiêu tặng 10,000 khẩu trang và 10,000 lọ dung dịch sát khuẩn cho các bệnh viện và trường học. Ban Tổ chức chương trình đang trong quá trình...
Top