bắc triều tiên

  1. N.Korea Ginseng

    [Funland] Chú em người Triều Tiên của em mới lên báo

    Cũng đã vài lần em thấy người quen lên báo, lên TV nhưng đây là lần rất đặc biệt khi người bạn đó là người nước ngoài :D Tên tiếng Việt của chú em này là Quân :-)...
Top