báo điểm mù

  1. mrkim84

    Thảo luận Em tìm nơi nâng cấp cảm biến điểm mù ở Hà Nội

    Thú thực là trình độ lái của em còn yếu. Em mới học xong bằng C, làm con xe tải chạy dịch vụ. Nhà cũng có con xe du lịch nhỏ nữa. Nay muốn lắp bộ cảm biến điểm mù. Em tìm trên web nhiều loại quá. Xin hỏi CCCM OF rành về thiết bị này tư vấn giúp em: 1. Nên lắp hay không? 2. Em xin giá CCCM đã...
Top