chia sẻ

  1. P

    [Funland] Bếp từ, kinh nghiệm khi sử dụng.

    Hy vọng thớt trước của cháu giúp cho các cụ một số kinh nghiệm và sự lựa chọn khi sử dụng bếp từ. Chân thành cảm ơn các cụ đã theo dõi cũng như đóng góp ý kiến. Sau khi sử dụng bếp từ 3 tháng cháu rút ra một vài kinh nghiệm sau mong rằng giúp được các cụ trước khi có quyết định lựa chọn. Mỗi...
Top