độc hành

  1. ZHZ

    [CCCĐ] Một mình ở Thành Đô (Tứ Xuyên)

    Năm 2017, trong lúc đang lang thang ở Vân Nam em vô tình đọc được một cuốn sách của Tăng Trân có tên “悠游九寨” (em tạm dịch là Du ngoạn Cửu Trại) viết về chuyến đi của cô bé tới Cửu Trại Câu. Nội dung cuốn sách hay đến nỗi một tháng sau đó em đã quyết định mua vé máy bay đến Thành Đô để thăm Cửu...
Top