hà tĩnh

  1. hungalpha

    [Funland] Tổng hợp tình hình đường xá, đi lại, hỏi đáp tại Hà Nội và các Tỉnh xung quanh trong đợt thực hiện chỉ thị 16 của Hà Nội

    Cách tìm thông tin hỗ trợ từ việc đi lại tại Cổng thông tin điện tử của các địa phương theo công thức abc.gov.vn, trong đó abc là tên địa phương (viết liền, chữ thường, không dấu), ví dụ: hanoi.gov.vn haiduong.gov.vn haiphong.gov.vn quangninh.gov.vn Trong các trang này, các cụ/mợ có thể tìm...
Top