khoi dong

  1. A

    Thảo luận Kia forte bị giật giật lúc khởi động

    Kia forte của mình thỉnh thoảng khi đề nổ giật giật khoảng 30 giây sau đó nó ở ga, nếu tắt máy đề lại thì bình thường ( bị khi máy đang ấm, để qua đêm hoặc lạnh không bị ) CCCM có biết nguyên nhân không? Thanks!!!
Top