lọc không khí

  1. L

    [Công nghệ] Máy lọc không khí SafeAir300 - Đơn giản là lọc không khí!

    Mình có dịp cầm trên tay con máy lọc không khí SafeAir300 của Camfil Thụy Điển, một trong những ông lớn của ngành sản xuất các vật dụng liên quan đến lọc khí, hệ thống thông gió trong công nghiệp. Đây là con máy dân dụng hiếm hoi mà công ty này sản xuất, và nó cũng mang tính rất công nghiệp. Và...
Top