lợn đen hà giang

 1. New.Moon

  [Đã bán] Thịt LỢN ĐEN HÀ GIANG 💚💚 NUÔI thả dài ngày 💚❤️💚

  ĐT: 0902655199. Địa chỉ: Bồ Đề - Long Biên. ( bên em vẫn nhận ship bình thường nhé) ship: 30-40k/đơn. Tuỳ xa gần. Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang. Trả ngày ngày kia thứ 7 2️⃣1️⃣-8️⃣ ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc miếng thịt thơm thì ko diễn tả được, mỡ...
 2. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả - ăn rau ❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày mai 3️⃣0️⃣-7️⃣ dương lịch. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc miếng thịt thơm thì ko...
 3. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả - ăn rau ❤️ thứ 6 ngày mai 1️⃣6️⃣-7️⃣ em thịt trả hàng❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày mai 1️⃣6️⃣-7️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc...
 4. New.Moon

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG 💚💚 Lợn rừng nuôi thả giá giảm bằng giá lợn mán cắp nách ❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 9️⃣-7️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc miếng...
 5. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả - ăn rau ❤️ thứ 6 2️⃣-7️⃣ em thịt trả hàng❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 2️⃣-7️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc miếng...
 6. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả - ăn rau ❤️ thứ 6 2️⃣5️⃣-6️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 2️⃣5️⃣-6️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc...
 7. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả - ăn rau ❤️ thứ 6 1️⃣8️⃣-6️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 1️⃣8️⃣-6️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc...
 8. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả - ăn rau ❤️ thứ 6 1️⃣1️⃣-6️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 1️⃣1️⃣-6️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc...
 9. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả - ăn rau ❤️ thứ 6 4️⃣-6️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 4️⃣-6️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc miếng...
 10. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả 1,5-2 năm❤️ thứ 6 2️⃣8️⃣-5️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 2️⃣8️⃣-5️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc...
 11. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả 1,5-2 năm❤️ thứ 6 2️⃣1️⃣-5️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 2️⃣1️⃣-5️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc...
 12. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả 1,5-2 năm❤️ thứ 6 1️⃣4️⃣-5️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 1️⃣4️⃣-5️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc...
 13. Moon's Foods

  [Đã bán] LỢN ĐEN HÀ GIANG ❤️ Nuôi thả 1,5-2 năm❤️ thứ 6 7️⃣-5️⃣ em thịt❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 7️⃣-5️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Lợn Hà Giang nuôi thả miếng thịt nó chắc, đun nấu ko ra nước, luộc miếng...
 14. Moon's Foods

  [Cần bán] Lợn Đen Hà Giang ❤️❤️❤️ Lợn cắp nách ✅✅✅

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 2️⃣9️⃣-4️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Tuần này có lễ nên em không trả thịt vào ngày thứ 6, em trả thứ 5 để...
 15. Moon's Foods

  [Cần bán] LỢN ĐEN Hà Giang ❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 2️⃣3️⃣-4️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh ✅ Lợn Hà...
 16. New.Moon

  [Đã bán] Lợn Đen Hà Giang ❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 1️⃣6️⃣-4️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh ✅ Lợn Hà...
 17. New.Moon

  [Cần bán] Lợn Đen Hà Giang ❤️❤️❤️

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Em nhận oder thịt lợn đen Hà Giang, trả hàng vào ngày kia thứ 6 ngày 2️⃣-4️⃣ dương lịch, Trả hàng lúc 4-6h chiều. ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh ✅ Lợn Hà Giang...
 18. Moon's Foods

  [Cần bán] Lợn Đen Hà Giang ❤️❤️❤️ Nhận oder trả hàng tết ÂM LỊCH từ 22/12 âm-28/12 âm lịch

  ☎Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh Tại thớt này, em nhận oder lợn 2 loại lợn để mọi người mua ăn tết, em trả hàng từ ngày 22/12 Âm Lịch đến ngày 28/12 ÂM Lịch.Mọi người muốn trả hàng ngày nào thì oder em trước. Ngoài thịt lợn...
 19. Moon

  [Cần bán] Lợn cắp nách ✅ Lợn đen Hà Giang - Giảm giá ❤️❤️❤️

  Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh 🐖Giữa thời thịt lợn lên giá không phanh tin được không ạ. Thịt lợn em Moon bán lại giảm giá. Em đã điều đình được với anh em trên Tọc bớt em xíu để em dễ bán ạ :). Bảng giá giảm giá em up bên...
 20. Moon

  [Cần bán] 🐖🐖🐖 Lợn Đen Hà Giang - Giảm Giá 3️⃣0️⃣Nghìn/ 1Kg✅ trả hàng ngày mai chủ nhật 1️⃣-1️⃣1️⃣❤️❤️❤️

  Hotline: 0902655199 (zl,fb,vb) FB: Nguyệt Batai ✅ Nhận ship đi tỉnh cho các Bác có nhu cầu mua về tỉnh 👌 Bác nào muốn lấy hơi cả con em có bán nhé :) Có cả lợn cắp nách 10-20kg/con. ngày mai CN e cũng có vịt quay Lạng Sơn. Trả hàng cũng vào buổi chiều 4-6h chiều. Mọi người ăn nhắn em nhé...
Top