megastar

  1. Microbus

    [Funland] Chung cư Grand Sunlake Văn Quán (Hesco Văn Quán; Ariyana Lakeside Văn Quán)

    Hôm trước em đi đăng ký xe ở Nguyễn Khuyến - Hà Đông, thấy đối diện chỗ đăng ký có dự án Grand Sunlake (Ariyana Lakeside) (dự án Hesco Văn Quán cũ) hiện nay đang xây thô đến tầng 2, khá phù hợp với nhu cầu làm việc tại Hà Đông của bà xã nhà em. Tuy nhiên em nghe người dân gần đấy bảo xây dựng...
Top