santafe

  1. T

    Thảo luận Mức tiêu thụ xe San 2020 bản xăng tiêu chuẩn

    Em đang chạy xe San 2020 bản xăng tiêu chuẩn, tết này đổ gần 60 lít xăng chạy được 1 chuyến Hà Nội - Nghệ An và 1 chuyển Hà Nội - Quảng Ninh, tổng hơn 1000km. Mức tiêu thụ này ổn không các cụ?
  2. totruongto3

    Thảo luận Đèn halogen theo Santafe bản tiêu chuẩn có tối không?

    Em đang định lấy Santafe bản tiêu chuẩn nhưng lăn tăn là đèn halogen hơi tối (năm 2020 không hiểu sao vẫn dùng công nghệ này) và ghế phụ hơi thấp. Xin các cụ đi rồi cho cái đánh giá với ạ
Top