sườn

  1. taplai2012

    [Ngành hàng khác] HOMEDINNER : Thực phẩm Chính ngạch !!!

    . Em cập nhật một số mặt hàng 15/10/21 - Ba chỉ lợn VLMK Nga: 115k/kg - Sườn lợn Miratorg Nga: 125k/kg - Tim lợn Tây Ban Nha: 80k/kg - Cá Saba Nhật Bản: 85k/kg (ofers: 74k/kg, cả thùng 64k/kg) - Lõi vai bò Úc: 235k/kg - Lõi vai bò Excel Mỹ: 260k/kg - Thăn ngoại bò Hukobe Úc: 768k/kg (đang có km...
Top