tạm giam

  1. Tien Tung

    Tổng hợp tất cả sự việc Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

    KÍNH CÁC BÁC Để theo dòng thời sự, em mở thớt mới về việc khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Để các thành viên theo dõi bàn luận. Thớt cũ các bác có thể đọc, tham khảo tại ĐÂY Đề nghị các bác đăng, phát tin tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của diễn đàn. Đặc biệt trong...
Top