#taynguyen

  1. Alexandre Ciskob

    [CCCĐ] Kể lể chuyến đi bán hàng dạo bằng xe Su cóc xuyên cao nguyên nắng gió

    Đầu năm mới, chúc các cụ mợ sức khoẻ nhiều nhiều, đa phúc đa thọ. Sau đây em xin kể câu chuyện chuyến đi bán hàng dạo đầu năm mà sếp công ty giao phó cho em, chuyến đi khá hay, bán được hết hàng nên em chụp nhiều ảnh, nay nhớ ra lên đây post hầu các cụ. Em xin demo bằng mấy tấm ảnh trước, các...
Top