trandonglan

  1. AkiraBin

    [Funland] Nét đẹp cô gái gốc Miền tây - Trần Đồng Lan

    Mời các cụ thư giãn ngắm người đẹp chút.! Ở Hollywwood có khá nhiều diễn viên được gọi là gốc Việt như Maggie Q chẳng hạn nhưng thực ra chỉ có chút lai nội ngoại thôi (kiểu thấy sang bắt quàng...) Đây là nữ diễn viên điện ảnh Hollywwood có tên là Lana Condor tên thật là Trần Đồng Lan, cô là nữ...
Top