vneid

  1. Thích Là Bụp

    [Funland] Tất tần tật về CCCD - Mã số định danh cá nhân - Tài khoản định danh điện tử - App VNeID

    TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ Mấy hôm nay khắp nơi nơi đang hô hào bà con ra CQ CA để được cấp cái gọi là “Tài khoản định danh điện tử”. Người thì nhiệt tình đi làm ngay, người thì kệ mẹ nhưng không phát biểu gì, người thì không chịu làm nhưng lại đi chửi vung xích chó. Haiza…. Thôi thì bằng mớ...
Top