Guns N' Roses [CD 87+88+91+93+04+08+10] (cue+log+Full cover) Flac & Ape

symphony

Xe điện
Biển số
OF-79841
Ngày cấp bằng
9/12/10
Số km
2,328
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Nơi tình yêu bắt đầu
Guns N' Roses - 1987 - Appetite For Destruction

Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=RUHZAB20[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=1TOVV4AW[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=1CF9IME4[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ZUYGYRC3[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=EJ848O30[/URL]
Guns N' Roses - 1988 - G N' R LiesMã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=80INY02T[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=ONBE30HF[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=NF3PF0OS[/URL]
Guns N' Roses - 1991 - Use Your Illusion I

Mã:
[URL]http://www.megaupload.com/?d=KC16MA4H[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=DPZEFV0I[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=6NPWYB2R[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=K0HLACWA[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=SS496T8F[/URL] 
[URL]http://www.megaupload.com/?d=OO589JXX[/URL]
 
Chỉnh sửa cuối:

symphony

Xe điện
Biển số
OF-79841
Ngày cấp bằng
9/12/10
Số km
2,328
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Nơi tình yêu bắt đầu

symphony

Xe điện
Biển số
OF-79841
Ngày cấp bằng
9/12/10
Số km
2,328
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Nơi tình yêu bắt đầu

symphony

Xe điện
Biển số
OF-79841
Ngày cấp bằng
9/12/10
Số km
2,328
Động cơ
11 Mã lực
Nơi ở
Nơi tình yêu bắt đầu
Thông tin thớt
Đang tải
Top