[Funland] [Hỏi ] Thắc mắc kiến thức kinh tế cho người ngoại đạo

Bjergsen

Xe hơi
Biển số
OF-449615
Ngày cấp bằng
31/8/16
Số km
148
Động cơ
282 Mã lực
Tuổi
37
Em không rành về kinh tế nên thắc mắc một số vấn đề trong công ty như sau bác nào thông não dùm:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?

- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?

- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?

- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?
 

VW Golf 02

Xe tải
Biển số
OF-785525
Ngày cấp bằng
25/7/21
Số km
463
Động cơ
26,752 Mã lực
Tuổi
20
Em không rành về kinh tế nên thắc mắc một số vấn đề trong công ty như sau bác nào thông não dùm:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?

- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?

- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?

- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?
Thèng nào ký vay, bác đi đòi thèng đó, nhá.
Luôn là như thế.

Bác có thấy: PVC làm ăn thua lỗ, toàn anh Chịch hậu với anh Nhạc xĩ vô lò, chứ ông kế nhiệm có sao đâu.
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,436
Động cơ
-10,824,772 Mã lực
Tuổi
48
cụ đọc luật doanh nghiệp đi cái đã
 

Le__petit

Xe đạp
Biển số
OF-709529
Ngày cấp bằng
5/12/19
Số km
30
Động cơ
3,500,005 Mã lực
Tuổi
19
Em không rành về kinh tế nên thắc mắc một số vấn đề trong công ty như sau bác nào thông não dùm:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?

- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?

- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?

- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?
Sao cụ ko hỏi ngược lại cho vui hơn, chẳng hạn: Công ty B trả cho mớ tiền thì ông giám đốc cũ nhận hay ông mới nhận, ....cho đến: Công ty làm ăn có lãi thì cổ đông hay ng mua cổ phiếu có được chia lãi ko hay chỉ giám đốc ăn hết!
 

Ga_son

Xe tăng
Biển số
OF-6072
Ngày cấp bằng
20/6/07
Số km
1,694
Động cơ
-10,795,382 Mã lực
Trình còi em trả lời cụ như sau nhé:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
Công ty A vẫn chịu trách nhiệm khoản nợ này chứ ko phải giám đốc Y (các ông góp vốn phải chịu)
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?
Ông Y mua lại công ty A đương nhiên ông Y chịu trách nhiệm các khoản mà A đang nợ thậm chí chịu cả rủi ro về thuế của A hoạt động trước khi Y mua.
- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?
Ông nào đc vào HĐQT là người được bầu trong Đại hội cổ đông, ông nào đủ điều kiện ứng cử để bầu trong đại hội cổ đông? thì tùy điều lệ của công ty tuy nhiên thông lệ hình như là nắm được 5% cổ phần.
- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?
Người nắm giữ nhiều nhất cổ phiếu là 1 trong những chủ của công ty A (nắm 1 cổ phiếu cũng là chủ). Chủ tịch HĐQT là người mà HĐQT bầu, thậm chí chủ tịch có thể còn không có cổ phiếu nào.
- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?
Giám đốc là ông làm thuê ko phải chịu khoản nợ của công ty, giám đốc chỉ chịu trách nhiệm trước HĐQT về doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tất cả các cổ đông phải có trách nhiệm với khoản nợ của công ty.
 

XPQ

Xe lăn
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
12,706
Động cơ
2,591,426 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Em không rành về kinh tế nên thắc mắc một số vấn đề trong công ty như sau bác nào thông não dùm:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?

- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?

- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?

- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?

Bác sớt Gúc phát ra ngay, sao phải hỏi.
 

butchikim

Xe cút kít
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
18,841
Động cơ
-10,818,975 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
Chính xác là luật kinh tế, đúng món cháu không biết gì :D
 

quy la tien

Xe tăng
Biển số
OF-126198
Ngày cấp bằng
1/1/12
Số km
1,498
Động cơ
30,797 Mã lực
Sao cụ ko hỏi ngược lại cho vui hơn, chẳng hạn: Công ty B trả cho mớ tiền thì ông giám đốc cũ nhận hay ông mới nhận, ....cho đến: Công ty làm ăn có lãi thì cổ đông hay ng mua cổ phiếu có được chia lãi ko hay chỉ giám đốc ăn hết!
Khi vay vốn để cty làm ăn kg phải chỉ mình gđ cty đi vay đâu, chưa kể gđ thuê, hơn nữa đến tuổi người ta nghỉ hưu ( như cty nhà nước vvv) ai làm mãi đâu.
Vđ khác thì như cụ gì trên đã còm : đọc lại luật dn.
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,436
Động cơ
-10,824,772 Mã lực
Tuổi
48
Trình còi em trả lời cụ như sau nhé:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
Công ty A vẫn chịu trách nhiệm khoản nợ này chứ ko phải giám đốc Y (các ông góp vốn phải chịu)
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?
Ông Y mua lại công ty A đương nhiên ông Y chịu trách nhiệm các khoản mà A đang nợ thậm chí chịu cả rủi ro về thuế của A hoạt động trước khi Y mua.
- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?
Ông nào đc vào HĐQT là người được bầu trong Đại hội cổ đông, ông nào đủ điều kiện ứng cử để bầu trong đại hội cổ đông? thì tùy điều lệ của công ty tuy nhiên thông lệ hình như là nắm được 5% cổ phần.
- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?
Người nắm giữ nhiều nhất cổ phiếu là 1 trong những chủ của công ty A (nắm 1 cổ phiếu cũng là chủ). Chủ tịch HĐQT là người mà HĐQT bầu, thậm chí chủ tịch có thể còn không có cổ phiếu nào.
- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?
Giám đốc là ông làm thuê ko phải chịu khoản nợ của công ty, giám đốc chỉ chịu trách nhiệm trước HĐQT về doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tất cả các cổ đông phải có trách nhiệm với khoản nợ của công ty.
cụ siêng năng quá.
câu 5 cụ phải ghi rõ là 'cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn với số tiền góp vốn' thôi.
 

dz0r0

Xe điện
Biển số
OF-403073
Ngày cấp bằng
28/1/16
Số km
2,457
Động cơ
-5,703,448 Mã lực
Nơi ở
Somewhere...
Em không rành về kinh tế nên thắc mắc một số vấn đề trong công ty như sau bác nào thông não dùm:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?

- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?

- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?

- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?
1 và 2 - cụ không hiểu khái niệm pháp nhân và thể nhân. Nếu là công ty, tức là doanh nghiệp đăng ký theo luật doanh nghiệp. Vậy thì bản thân doanh nghiệp đó được gọi là pháp nhân và pháp nhân chịu trách nhiệm với khoản nợ, cá nhân là giám đốc chỉ thay mặt doanh nghiệp đứng trước pháp luật thôi chứ không phải chịu trách nhiệm. Đơn giản là doanh nghiệp phá sản thì giám đốc không phải trả nợ. Nói cụ thể hơn, khoản nợ vẫn vậy và đối tượng nợ là Công ty A. Ai là chủ thì tiếp tục quản lý điều hành Công ty A bao gồm cả khoản nợ đó.

3 - nắm giữ cổ phần là cổ đông của công ty và có quyền được tham gia họp đại hội cổ đông và tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị. Thành viên HĐQT sẽ được họp HĐQT. HĐQT hoạt động theo quy định của điều lệ công ty. Điều lệ công ty được xây dựng và phê duyệt bởi cổ đông và tuân thủ quy định của luật doanh nghiệp và các luật liên quan.

4 - Cổ phiếu có nhiều loại nên khi nói đến việc sở hữu vốn của công ty thì người ta thường dùng từ cổ phần. Về lý thuyết, người nắm nhiều cổ phần nhất là người có nhiều quyền lợi nhất đối với công ty cổ phần. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tất cả cổ đông đều có quyền bỏ phiếu HĐQT nên về lý thuyết thì ai có được phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc họp ĐHCĐ và HĐQT thì mới là chủ tịch HĐQT.

5 - giống 1 và 2. Cụ chưa hiểu bản chất của từ công ty và từ cá nhân kinh doanh. Công ty là pháp nhân và chịu trách nhiệm trên số vốn của Công ty. Cá nhân là thể nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân. Công ty nợ thì là nợ công ty phải trả chứ chả liên quan gì đến giám đốc, thành viên hay cổ đông của công ty. Về cơ bản, công ty nợ thì phá sản, giám đốc đi làm thuê cho công ty khác. Chủ đầu tư thì mất sạch quyền lợi ở công ty đó, chỉ đơn giản thế thôi.
 

ngoc F430

Xe buýt
Biển số
OF-61478
Ngày cấp bằng
11/4/10
Số km
860
Động cơ
4,034 Mã lực
Em không rành về kinh tế nên thắc mắc một số vấn đề trong công ty như sau bác nào thông não dùm:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?

- giám đốc trong trường hợp này là giám đốc thuê , nếu chưa được chấp thuận từ chủ tịch hội đồng quản trị nghĩa là làm sai và phải chịu trách nhiệm khoản vay lớn đó. Còn đã được chủ tịch hdqt phê duyệt thì ko phải chịu.


2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?

- Trước khi mua thì các con số đã nằm trên các bản báo cáo tài chính nên đã mua thì đã là mua thì phải chịu trách nhiệm cả khoản nợ- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?

- phát hành cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Mua cổ phiếu thường dù là 1 cổ phiếu cũng đã là 1 cổ đông của công ty. Tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đủ lớn để có quyền họp và biểu quyết .

- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?

- người sáng lập công ty là người nắm nhiều cổ phiếu nhất công ty , trong các cổ đông ai nắm cổ phần nhiều nhất sẽ là chủ tịch hdqt. Còn khi đã bán cổ phiếu ra lớn hơn mà phần mình có thì trở thành đi làm thuê cho người khác và có thể bay khỏi công ty 1 ngày ko xa

- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?

- chủ tịch và cổ đông tất cả cùng gánh . Bằng chứng cổ phiếu của cụ thua lỗ hoặc thành giấy lộn
Em hiểu biết hạn hẹp sai đâu các cụ chỉnh giúp em
 

dz0r0

Xe điện
Biển số
OF-403073
Ngày cấp bằng
28/1/16
Số km
2,457
Động cơ
-5,703,448 Mã lực
Nơi ở
Somewhere...
Trình còi em trả lời cụ như sau nhé:

1. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và người đại diện pháp luật ký vay số tiền là giám đốc X, giám đốc X nghỉ việc người được bổ nhiệm mới là giám đốc Y, vậy giám đốc Y có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty A từ thời giám đốc X không ?
Công ty A vẫn chịu trách nhiệm khoản nợ này chứ ko phải giám đốc Y (các ông góp vốn phải chịu)
2. Công ty A đang nợ một khoản tiền lớn và có chủ là doanh nghiệp là ông X, ông Y mua lại công ty A vậy ông Y có phải gánh khoản nợ của công ty A từ thời ông Y không ?
Ông Y mua lại công ty A đương nhiên ông Y chịu trách nhiệm các khoản mà A đang nợ thậm chí chịu cả rủi ro về thuế của A hoạt động trước khi Y mua.
- 3. Công ty A là công ty cổ phần, mình hiểu nôm na là mua cổ phiếu công ty A thì sẽ thành cổ đông, vậy có rất nhiều người mua cổ phiếu, vậy những người nào được họp hội đồng quản trị, người nào được họp hội đồng cổ đông ?
Ông nào đc vào HĐQT là người được bầu trong Đại hội cổ đông, ông nào đủ điều kiện ứng cử để bầu trong đại hội cổ đông? thì tùy điều lệ của công ty tuy nhiên thông lệ hình như là nắm được 5% cổ phần.
- 4. Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty cổ phần A có phải thường được gọi là chủ công ty A không ? Và người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất có phải là chủ tịch HĐQT không ?
Người nắm giữ nhiều nhất cổ phiếu là 1 trong những chủ của công ty A (nắm 1 cổ phiếu cũng là chủ). Chủ tịch HĐQT là người mà HĐQT bầu, thậm chí chủ tịch có thể còn không có cổ phiếu nào.
- 5. Công ty A là công ty cổ phần và nợ 1 khoản tiền rất lớn, vậy cụ thể thành viên nào trong công ty phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó ? giám đốc hay các cổ đông ? nếu là cổ đông thì người mua cổ phiếu công ty đó có phải chịu khoản nợ của cty đó không ?
Giám đốc là ông làm thuê ko phải chịu khoản nợ của công ty, giám đốc chỉ chịu trách nhiệm trước HĐQT về doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tất cả các cổ đông phải có trách nhiệm với khoản nợ của công ty.
Trả lời cho 1 và 2 của cụ có thể gây hiểu nhầm. Chủ công ty không chịu trách nhiệm với nợ của công ty. Chủ công ty chỉ quản lý công ty thôi. Công ty nợ thì phải trả nợ, nếu không trả nợ sẽ bị kiện và bị yêu cầu phá sản, khi đó ảnh hưởng đến vốn góp vào công ty của chủ công ty nên chủ công ty phải quản lý khoản nợ để đảm bảo công ty có lãi. Lãi của công ty chính là lợi nhuận của chủ công ty. Nếu công ty không có lãi và phá sản thì chủ công ty mất vốn đã đầu tư vào công ty. Cho nên, bản chất là pháp nhân công ty chịu trách nhiệm với khoản nợ và chủ nợ. Còn chủ công ty và giám đốc chỉ là quản lý và giải quyết khoản nợ thay cho pháp nhân công ty mà thôi.

Trả lời 5 của cụ cũng với ý như vậy, cổ đông không chịu trách nhiệm trực tiếp mà chịu trách nhiệm gián tiếp thông qua khoản vốn góp vào công ty. Gián tiếp ở đây nghĩa là sao? Công ty lãi, họ sẽ được trả cổ tức theo tỷ lệ vốn góp. Lỗ thì không không được xu cổ tức nào trong khi về mặt tài chính thì khoản đầu tư của họ bị giảm giá trị trên thị trường. Công ty phá sản thì họ mất trắng khoản đầu tư. Chịu trách nhiệm gián tiếp có thể hiểu đơn giản là vậy chứ cổ đông không phải trả nợ hoặc mất thêm xu nào ngoài tiền mua cổ phần của mình.
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,436
Động cơ
-10,824,772 Mã lực
Tuổi
48
Công ty phá sản thì họ mất trắng khoản đầu tư.
ý này chưa hoàn toàn chính xác.
công ty phá sản thì thanh lý công ty. Thanh lý hiểu là thanh toán các công nợ, thanh toán hết công nợ mà vẫn còn tiền thì cổ đông được nhận lại tiền, thanh toán không đủ công nợ thì mất trắng (không phải bù thêm vì là tnhh).
 

dz0r0

Xe điện
Biển số
OF-403073
Ngày cấp bằng
28/1/16
Số km
2,457
Động cơ
-5,703,448 Mã lực
Nơi ở
Somewhere...
ý này chưa hoàn toàn chính xác.
công ty phá sản thì thanh lý công ty. Thanh lý hiểu là thanh toán các công nợ, thanh toán hết công nợ mà vẫn còn tiền thì cổ đông được nhận lại tiền, thanh toán không đủ công nợ thì mất trắng (không phải bù thêm vì là tnhh).
Trường hợp cụ đưa ra em đồng ý là có trên lý thuyết nhưng không thực tế. Thực tế thì các công ty bị phá sản thì chẳng còn mấy tài sản để mà có thể thanh lý trong khi nợ ngắn và dài hạn ngút trời ;) Có thế thì mới phá sản chứ. Ít công ty có tiềm lực mà phá sản vì thiếu thanh khoản lắm.
 

tiqaqa

Xe máy
Biển số
OF-785550
Ngày cấp bằng
25/7/21
Số km
50
Động cơ
1,587 Mã lực
Vodka bác.
Chỉ bổ sung thêm 1 ý, nếu cty TNHH hay công ty cổ phần thì khi phá sản, tài sản của cty sẽ bị bán để thu hồi nợ, thừa bao nhiêu chia cho chủ sở hữu, thiếu thì chủ nợ coi như mất.
Nếu là công ty tư nhân, chủ công ty sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ nợ của công ty, bán nhà trả nợ thì thôi, tức là trách nhiệm vô hạn.

1 và 2 - cụ không hiểu khái niệm pháp nhân và thể nhân. Nếu là công ty, tức là doanh nghiệp đăng ký theo luật doanh nghiệp. Vậy thì bản thân doanh nghiệp đó được gọi là pháp nhân và pháp nhân chịu trách nhiệm với khoản nợ, cá nhân là giám đốc chỉ thay mặt doanh nghiệp đứng trước pháp luật thôi chứ không phải chịu trách nhiệm. Đơn giản là doanh nghiệp phá sản thì giám đốc không phải trả nợ. Nói cụ thể hơn, khoản nợ vẫn vậy và đối tượng nợ là Công ty A. Ai là chủ thì tiếp tục quản lý điều hành Công ty A bao gồm cả khoản nợ đó.

3 - nắm giữ cổ phần là cổ đông của công ty và có quyền được tham gia họp đại hội cổ đông và tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị. Thành viên HĐQT sẽ được họp HĐQT. HĐQT hoạt động theo quy định của điều lệ công ty. Điều lệ công ty được xây dựng và phê duyệt bởi cổ đông và tuân thủ quy định của luật doanh nghiệp và các luật liên quan.

4 - Cổ phiếu có nhiều loại nên khi nói đến việc sở hữu vốn của công ty thì người ta thường dùng từ cổ phần. Về lý thuyết, người nắm nhiều cổ phần nhất là người có nhiều quyền lợi nhất đối với công ty cổ phần. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tất cả cổ đông đều có quyền bỏ phiếu HĐQT nên về lý thuyết thì ai có được phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc họp ĐHCĐ và HĐQT thì mới là chủ tịch HĐQT.

5 - giống 1 và 2. Cụ chưa hiểu bản chất của từ công ty và từ cá nhân kinh doanh. Công ty là pháp nhân và chịu trách nhiệm trên số vốn của Công ty. Cá nhân là thể nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân. Công ty nợ thì là nợ công ty phải trả chứ chả liên quan gì đến giám đốc, thành viên hay cổ đông của công ty. Về cơ bản, công ty nợ thì phá sản, giám đốc đi làm thuê cho công ty khác. Chủ đầu tư thì mất sạch quyền lợi ở công ty đó, chỉ đơn giản thế thôi.
 

Ga_son

Xe tăng
Biển số
OF-6072
Ngày cấp bằng
20/6/07
Số km
1,694
Động cơ
-10,795,382 Mã lực
1 và 2 - cụ không hiểu khái niệm pháp nhân và thể nhân. Nếu là công ty, tức là doanh nghiệp đăng ký theo luật doanh nghiệp. Vậy thì bản thân doanh nghiệp đó được gọi là pháp nhân và pháp nhân chịu trách nhiệm với khoản nợ, cá nhân là giám đốc chỉ thay mặt doanh nghiệp đứng trước pháp luật thôi chứ không phải chịu trách nhiệm. Đơn giản là doanh nghiệp phá sản thì giám đốc không phải trả nợ. Nói cụ thể hơn, khoản nợ vẫn vậy và đối tượng nợ là Công ty A. Ai là chủ thì tiếp tục quản lý điều hành Công ty A bao gồm cả khoản nợ đó.
Người ta đang hỏi chịu trách nhiệm khoản nợ cụ nhé ko hỏi về luật phá sản.
cụ pót dài quá em chả phản hồi làm j cho mệt.
 

dz0r0

Xe điện
Biển số
OF-403073
Ngày cấp bằng
28/1/16
Số km
2,457
Động cơ
-5,703,448 Mã lực
Nơi ở
Somewhere...
Vodka bác.
Chỉ bổ sung thêm 1 ý, nếu cty TNHH hay công ty cổ phần thì khi phá sản, tài sản của cty sẽ bị bán để thu hồi nợ, thừa bao nhiêu chia cho chủ sở hữu, thiếu thì chủ nợ coi như mất.
Nếu là công ty tư nhân, chủ công ty sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ nợ của công ty, bán nhà trả nợ thì thôi, tức là trách nhiệm vô hạn.
Vâng, cái bổ sung của cụ là kinh điển rồi. Với người không biết về luật doanh nghiệp, sự khác biệt giữa công ty và cá nhân kinh doanh thì điểm này là mấu chốt để hiểu nghĩa vụ và trách nhiệm đến đâu đối với từng loại hình doanh nghiệp tham gia kinh doanh.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top