Tài khoản OF Vì cộng đồng - Báo cáo hoạt động (TK ĐÃ DỪNG HOẠT ĐÔNG TỪ 23.06.2018)

Trạng thái
Thớt đang đóng

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Gửi các bác chi tiết Tài khoản Từ thiện đến ngày 13.10.2010 - Hiện trong thời gian này có 2 hoạt động: đóng góp chương trình La Hủ (tại đây) và Cô giáo Hoa (tại đây)

13-10-2010 MIC-71-TRAN QUYET THANG UNG HO CHUONG TRINH MAI AM BIEN CUONG SO TIEN NOP 500000 TT1028600467\BTR 500,000 34,987,579.00

12-10-2010 NGUYEN THANH TRUNG UNG HO CONG TRINH MAI AM BIEN CUONG LAHU 11120032047014 FT1028500366\XNV 500,000 34,487,579.00

12-10-2010 DINH QUANG TRUNG NOP TIEN QUYEN GOP CHO 2 CON CO GIAO HOA SO TIEN NOP 200000 TT1028505054\NPS 200,000 33,987,579.00

12-10-2010 PMHUNGHERO - UNG HO CHUONG TRINH MAI AM BIEN CUONG SO TIEN NOP 500000 TT1028500615\TLG 500,000 33,787,579.00

12-10-2010 OF-POWER QUYEN GOP CHO HAI CON CO G IAO HOA 11120032047014 FT10285000010090\BNK 500,000 33,287,579.00

12-10-2010 Pickup111 ung ho CT Mai am bien cuo ng 300k. 11120032047014 FT10285000006644\BNK 300,000 32,787,579.00

12-10-2010 Chau SauPro ung ho dong bao La Hu 11120032047014 FT10284000061312\BNK 500,000 32,487,579.00

11-10-2010 B/O:SGB345 QUYEN GOP CHO 2 CON CO G IAO HOA 11120032047014 FT1028461311\XNV 1,000,000 31,987,579.00

11-10-2010 ESPECEN - UNG HO QUI TU THIEN OF 11120032047014 FT10284000022092\BNK 500,000 30,987,579.00

11-10-2010 SON-CUADEDANH UNG HO DONG BAO LAHU 11120032047014 FT10284000021758\BNK 1,000,000 30,487,579.00

11-10-2010 Z4 CHUYEN TIEN PHUYEN 11120032047014 FT10284000021643\BNK 4,000,000 29,487,579.00

11-10-2010 B/O:HOANG TUAN MINH TC:N57700025.ch i nhanh bigc.hoang tuan minh quyen gop cho 2 con co giao hoa ha tinh h mpstudio 11120032047014 FT1028460471\XNV 1,000,000 25,487,579.00

11-10-2010 TINA TRAN - UNG HO CT MAI AM BIEN C UONG 11120032047014 FT10284000005097\BNK 5,000,000 24,487,579.00

11-10-2010 anhkthn Quyen gop cho 2 con co giao Hoa 11120032047014 FT10281000194093\BNK 200,000 19,487,579.00

11-10-2010 LuongTK- otofun chuyen tien quyen g op cho 2 con co giao Hoa- Ha tinh 11120032047014 FT10281000143368\BNK 500,000 19,287,579.00

09-10-2010 HILUX 14P UNG HO MAI AM BIEN CUONG TT1028200673\UBI 200,000 18,787,579.00

07-10-2010 Ung ho Mai am bien cuong 11120032047014 FT10278000273749\BNK 1,000,000 18,587,579.00

27-09-2010 BVC CHUYEN 1/2 ST MA BAC NHACSI TRUNG DAU GIA BO LA RANG CUA BAC CAMEL (THANG 9/2010) NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 5050000 TT1027000473\BIZ 5,050,000 17,587,579.00
 
Chỉnh sửa cuối:

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
updated

+ 26-10-2010 + MABC: ROCKE04: 200K + NIKE01: 200 K + XEBO: 500K + TAYKINH LIQUI - BES: 150K 11120032047014 FT10298000053279\BNK 1,050,000 121,403,796.00

+25-10-2010 Giao dich Internet banking 11120032047014 FT10298000039507\BNK 150,000 120,353,796.00

+25-10-2010 QUACH T MAI TRANG NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 600000 TT1029800625\TLG 600,000 120,203,796.00

+25-10-2010 TAT TOAN TIET KIEM ONLINE SO:11101004674467 AZ-11101004674467 111,023,917 119,603,796.00

+25-10-2010 lamanh89 UNG HO CT MAI AM BIEN CUON G 11120032047014 FT10295000096961\BNK 200,000 8,579,879.00

+22-10-2010 TRAN KHAC HUY TRANSFER NGUYEN HOANG CUONG VIA ATM. CARD NO:9704...0172 11120032047014 FT10295000014169\BNK 200,000 8,379,879.00

+22-10-2010 tranhoangquyen 01 ve don NT + ung h o CTMA 11120032047014 FT10295000008056\BNK 400,000 8,179,879.00

+21-10-2010 UNG HO DONG BAO LA HU 11120032047014 FT10293000067266\BNK 5,000,000 7,779,879.00

+20-10-2010 T/ULAN 1 CHO BAC CUADEDANH (VU TIEN SON) CUTRINH MAI AM BIEN CUONG 1401207081454 FT10291000116779\BNK -55,000,000 2,779,879.00

+20-10-2010 Phi chuyen tien but toan FT10291000116779 1401207081454 FT10291000116779\BNK -7,700 57,779,879.00

+20-10-2010 BOX CHUNG KHOAN UNG HO CHUONG TRINH MAI AM BIEN CUONG 11120032047014 FT10291000115710\BNK 2,100,000 57,787,579.00

+20-10-2010 NHAN TIEN HAIAULADY DOT 1 11120032047014 FT10291000115030\BNK 1,000,000 55,687,579.00

+20-10-2010 BEGIFT UNG HO CHUONG TRINH MAI AM B IEN CUONG 11120032047014 FT10291000114733\BNK 500,000 54,687,579.00

+20-10-2010 CHAU CHAU UNG HO CHUONG TRINH MAI A M BIEN CUONG 11120032047014 FT10291000114178\BNK 500,000 54,187,579.00

+20-10-2010 NHAN TIEN MAT CUA SONRACK LAN 1 11120032047014 FT10291000113975\BNK 5,700,000 53,687,579.00

+19-10-2010 B/O:NGO VINH PHUC CONVOI-UNG HO CT MAI AN BIEN CUONG 11120032047014 FT1029260699\XNV 200,000 47,987,579.00

+19-10-2010 B/O:TRAN CONG TUYEN Nho chuyen den chi nhanh BigCUng ho dong bao La Hu 11120032047014 FT1029260342\XNV 400,000 47,787,579.00

+19-10-2010 B/O:HOANG T T GIANG KINHKHA (F0F) U NG HO CT M.A.B.C 11120032047014 FT1029260144\XNV 1,000,000 47,387,579.00

+19-10-2010 VU MANH HIEN NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 100000 TT1029201909\LHA 100,000 46,387,579.00

+18-10-2010 LE CONG DUC TRANSFER NGUYEN HOANG CUONG VIA ATM. CARD NO:8899...6842 11120032047014 FT10291000000052\BNK 200,000 46,287,579.00

+16-10-2010 Libor- UNG HO CT MAI AM BIEN CUONG 11120032047014 FT10288000116940\BNK 500,000 46,087,579.00

+16-10-2010 Tre Viet ung ho 2 con co giao Hoa 11120032047014 FT10288000115242\BNK 1,000,000 45,587,579.00

+15-10-2010 MONITOR 1 UNG HO CT MAI AM BIEN CUONG SO TIEN NOP 5000000 TT1028800238\SGO 5,000,000 44,587,579.00

+14-10-2010 BACH SON TUNG TUNG CHON UNG HO CHUONG TRINH MAI AN BIEN CUONG NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1000000 TT1028704741\GPG 1,000,000 39,587,579.00

+14-10-2010 B/O:chi nhanh dong da 88 pham ngoc thach. dong da. ha noi doan quoc kh anh chuyen tienquyen gop 11120032047014 FT1028761411\XNV 200,000 38,587,579.00

+14-10-2010 B/O:Nguyen Nhu Quynh Saphia 1115-UN G HO CT MAI AM BIEN CUONG. Nhan tai CN Big C 11120032047014 FT1028761420\XNV 1,000,000 38,387,579.00

+14-10-2010 HAI HANUMAN UNG HO CHUONG TRINH MAI AM BIEN CUONG CHO NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1000000 TT1028700381\KLN 1,000,000 37,387,579.00

+14-10-2010 B/O:DUONG DUC HIEN FT1028700801:DUO NG DUC HIENCT CHO NGUYEN HOANG CUON G 11120032047014 FT1028760841\XNV 400,000 36,387,579.00

+14-10-2010 NGO THUY HAU CHI HOI OF HAI PHONG GOP QUY GIUP DO DONG BAO LA HU NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1000000 TT1028700047\NQN 1,000,000 35,987,579.00

+13-10-2010 MIC-71-TRAN QUYET THANG UNG HO CHUONG TRINH MAI AM BIEN CUONG SO TIEN NOP 500000 TT1028600467\BTR 500,000 34,987,579.00
 
Chỉnh sửa cuối:

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
updated:

Giao dịch Giờ truy vấn 03-11-2010 - 23:16 GMT+7

+04-11-2010 GOP 10TR VOI BVC CHUONG TRINH CUU T RO QUANG BINH 0011002858854 FT10307000034022\BNK -10,000,000 85,275,800.00

+04-11-2010 Phi chuyen tien but toan FT10307000034022 0011002858854 FT10307000034022\BNK -7,700 95,275,800.00

+04-11-2010 NICK NGUYENVIET - PHIEU RUA KINH LI QUI UNG HO TU THIEN 11120032047014 FT10307000033979\BNK 200,000 95,283,500.00

+03-11-2010 Khoai Nuong UNG HO CT MAI AM BIEN C UONG 11120032047014 FT10305000118572\BNK 200,000 95,083,500.00

+03-11-2010 Nick OF ung ho CT Mai am Bien cuong 11120032047014 FT10305000116615\BNK 200,000 94,883,500.00

+02-11-2010 MAY BACH TAU-NGUYEN PHI LONG NOP TIEN UNG HO CHUONG TRINH TU THIEN DONG BAO LA HU CHO NGUYEN HOANG CUONG TT1030601215\LTG 1,000,000 94,683,500.00

+02-11-2010 B/O:DO VIET PHUONG DO VIET PHUONG B UT MAY OFHP UNG HO CT'MAI AM BIENCU ONG' CHO NGUYEN HOANG CUONG NHAN TA I NH KYTHUONG CN BIGC-HA NOI. 11120032047014 FT1030661640\XNV 1,000,000 93,683,500.00

+02-11-2010 NGUYEN MINH TUAN(NHA THUOC ONLINE) CT QUY MAI AM BIEN CUONG TT1030600367\HCU 300,000 92,683,500.00

+01-11-2010 VU HONG HOA TRANSFER NGUYEN HOANG CUONG VIA ATM. CARD NO:9704...8183 11120032047014 FT10305000039469\BNK 300,000 92,383,500.00

+01-11-2010 B/O:PHAM THANH TUNG Laser18 chuyen tien dang ky 1 ve do n noi that ung ho quy tu thien 11120032047014 FT1030561241\XNV 300,000 92,083,500.00

+01-11-2010 DINH THI LU UNG HO MIEN TRUNG CAC NICK: LONGTK: 150K, CACHOI: 150K, LIBOR: 300K - NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 600000 TT1030500114\DDA 600,000 91,783,500.00

+01-11-2010 TUAN BEO DC NOP TIEN DON NOI THAT GARA VIETVOIZ SO TIEN NOP 500000 TT1030500170\BDN 500,000 91,183,500.00

+01-11-2010 Tra lai so du tren tai khoan - thang 10/2010 11120032047014-20101031 95,104 90,683,500.00

+30-10-2010 Vietvoiz chuyen tien theo chi tiet nhu trong thot cho troi 11120032047014 FT10301000122765\BNK 1,800,000 90,588,396.00

+29-10-2010 VCB B/O:QUANG THI HUONG . TC:L33205064. HOAN TRA LENH CHUYEN CO SHGD:100000 41 NGAY: 29/10/2010 DO SAI TEN DVH. TEN DUNG LA: QUAN THI HUONG. FT10301000046126 11120032047014 FT1030260625\XNV 10,000,000 88,788,396.00

+29-10-2010 LUONG ANH THU CHUONG TRINH MAI AN BIEN CUONG DEN VOI DONG BAO LA HU-NGUOI UNG HO NICK: YBV-HOI HOI-OTO FUN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 500000 TT1030200314\DDA 500,000 78,788,396.00

+29-10-2010 CHAUCHAU THANH TOAN PHIEU DANH BONG KINH LIQUI 11120032047014 FT10301000062910\BNK 150,000 78,288,396.00

+29-10-2010 DiepNguyen ung ho CT Mai am bien cu ong 11120032047014 FT10301000060514\BNK 1,000,000 78,138,396.00

+29-10-2010 TAM UNG LAN 2 CHUONG TRINH LA HU - SON - CUADEDANH2008 1401207081454 FT10301000046274\BNK -35,000,000 77,138,396.00

+29-10-2010 Phi chuyen tien but toan FT10301000046274 1401207081454 FT10301000046274\BNK -7,700 112,138,396.00

+29-10-2010 UNG HO BVC CHUONG TRINH CUU TRO QUA NG BINH 0011002858854 FT10301000046126\BNK -10,000,000
112,146,096.00

+29-10-2010 Phi chuyen tien but toan FT10301000046126 0011002858854 FT10301000046126\BNK -7,700 122,146,096.00

+28-10-2010 DINH THI LU NICK: MR KHOI UNG HO LU LUT MIEN TRUNG-NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 150000 TT1030100113\DDA 150,000 122,153,796.00

+28-10-2010 Vietkid chuyen tay moc kinh ung ho tu thien 11120032047014 FT10301000002076\BNK 300,000 122,003,796.00

+27-10-2010 LE VINH THAI NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 300000 TT1030004318\PSM 300,000 121,703,796.00

+26-10-2010 + MABC: ROCKE04: 200K + NIKE01: 200 K + XEBO: 500K + TAYKINH LIQUI - BES: 150K 11120032047014 FT10298000053279\BNK 1,050,000 121,403,796.00
 

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Gửi các cụ thông tin tài khoản Từ thiện thời gian qua.

29-12-2010 CHUYEN TIEN CHO TU THUOC THUY AN MU A 01 LOC NUOC 11020032047011 FT10359000041010\BNK -2,900,000
2,959,195.00

26-12-2010 Tra lai so du tren tai khoan - thang 12/2010
11120032047014-20101225
92,437 5,859,195.00

23-12-2010 VU HUNG SON NOP TK NG HOANG CUONG
TT1035700778\BKA
300,000 5,766,758.00

21-12-2010 V-KOOL DONG GOP CHO QUI TU THIEN 11120032047014 FT10349000034623\BNK
3,800,000 5,466,758.00

10-12-2010 NGUYEN HOANG CUONG RUT TIEN TU TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN RUT 110000000
TT1034403301\TTH -110,000,000
1,666,758.00

28-11-2010 Tra lai so du tren tai khoan - thang 11/2010
11120032047014-20101127
190,958 111,666,758.00

16-11-2010 VU TIEN SON NOP TIEN DU CHUONG TRINH MAI AM BIEN CUONG NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 5350000
TT1032000593\KLN
5,350,000 111,475,800.00

15-11-2010 vietvoiz chuyen tra not so tien thu trong dot ban 20 suat don xe 11120032047014 FT10315000268626\BNK
900,000 106,125,800.00

10-11-2010 DINH THI LU NICH MENVIET UNG HO MIEN TRUNG NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 150000
TT1031400313\DDA
150,000 105,225,800.00

05-11-2010 NHAN TIEN SONRACK LAN 2 = TONG 9.40 0.000 11120032047014 FT10309000025532\BNK
3,700,000 105,075,800.00

05-11-2010 QUAN THI HUONG-CHI HOI BVC UNG HO DONG BAO LA HU (TRICH QUY TU THIEN BVC :10.000K VA CAC THANH VIEN GOP 4500K)
TT1030903077\HBT
14,500,000 101,375,800.00

04-11-2010 BOTUROO CHUYEN GIUP SO TIEN 1TR VND CUA CHI HOI GCC VA 200K CUA THIENTA M VA 200K CUA TUNGDUONG0610 UNG HO CT MAI AM BIEN CUONG 11120032047014 FT1030800279\TLG
1,400,000 86,875,800.00

04-11-2010 Meow giup dong bao La Hu 11120032047014 FT10307000034284\BNK
200,000 85,475,800.00

04-11-2010 GOP 10TR VOI BVC CHUONG TRINH CUU T RO QUANG BINH 0011002858854 FT10307000034022\BNK -10,000,000
85,275,800.00
 
Chỉnh sửa cuối:

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
trong thời gian rồi có 1 số hoạt động đáng chú ý:

+ góp 10tr cùng BVC tham gia cứu trợ đồng bào Quảng bình
+ Góp 2tr6 cùng Tủ thuốc Thuy An mua 01 máy lọc nước (chi 2tr9, thừa 300k)
+ Khoản đóng góp 3tr8 của V-kool trong dịp khuyến mãi
+ Trích 110tr mở sổ tiết kiệm 1 tháng lãi suất 14%
 
Chỉnh sửa cuối:

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Gửi các cụ báo cáo hoạt động tài khoản TT - TCB

(lâu không có thu nên em cũng hơi lười check TK, các cụ thông cảm)

em chụp màn hình cho dễ nhìn

1. Số dư hiện tại và hoạt động trong 60 ngày gần nhất



2. Sổ tiết kiệm gửi online với lãi suất 13.9%/năm, kỳ hạn 1 tháng, khi tất toán tự động chuyển vào lại TK Từ thiện

 
Chỉnh sửa cuối:

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
oài, hóa ra báo cáo lần trước tận 29 tháng 12 năm 2010...

gửi thêm các cụ báo cáo từ trước ngày 29 tháng 12 năm 2010 đến sau ngày 27 tháng 3 năm 2011 cho liền với báo cáo trước

 

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
do tiền trong TK đang gửi Tiết kiệm đến 23-05 mới đến hạn, nên có 02 khoản chi đã thực hiện chưa được rút:

1. Chi 8.000.000 góp BVC mua 04 máy tiêm tự động giúp BV nhi (cá nhân em ứng trước)
2. Chi 26.470.000 mua quà chương trình thăm nhân dân và chiến sĩ đảo Bạch long Vĩ (chưa thanh toán cho Topcare)

Báo cáo hết.
 

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Gửi các bác báo cáo đầu tiên về cập nhật các khoản đóng góp đã được chuyển vào Tài khoản

 
Chỉnh sửa cuối:

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Báo cáo số dư tài khoản TT đến ngày 15.6.2011

16-06-2011 NICK BUNGTO - 500K - GOP DA XAY TRU ONG SA - VCB 11120032047014 FT11167050469107\BNK 500,000 215,471,511.00

15-06-2011 TUANHA72 GOP QUY UNG HO TRUONG SA NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 200000 TT1116600264\HQV 200,000 214,971,511.00

15-06-2011 PHAN TUAN ANH TRANSFER NGUYEN HOANG CUONG VIA ATM. CARD NO:9704...0758 11120032047014 FT11166491094702\BNK 200,000 214,771,511.00

14-06-2011 Gop da xay dung Truong Sa. Khoai Nu ong - OF 11120032047014 FT11165958682616\BNK 500,000 214,571,511.00

14-06-2011 T4B - 1TR - GOP DA XAY TRUONG SA 11120032047014 FT11165269811218\BNK 1,000,000 214,071,511.00

14-06-2011 NGHIABUI911-50TR DAU GIA BIEN OF69 - GOP DA XAY TRUONG SA 11120032047014 FT11165035282702\BNK 50,000,000 213,071,511.00

13-06-2011 B/O:LE THI THU HIEN LE THI THU HIEN IB216350: MONITOR1 UNG HO CHUONG T RINH GOP XAY TRUONG SA . NHH: TECHC OMBANK. BIG C
11120032047014 FT11164A01001224\XNV 5,000,000 163,071,511.00

13-06-2011 BO 0.000 - VCB 11120032047014 FT11164893074082\BNK 1,000,000 158,071,511.00

11-06-2011 Move - gop da xay Truong Sa 11120032047014 FT11162343035301\BNK 200,000 157,071,511.00

10-06-2011 B/O:Do Truong Giang Chuyen tien bie n 2799 Nick : chanh van phong . Nha n tai Chi nhanh Bisc - Ha Noi 11120032047014 FT11161A01001585\XNV 10,200,000 156,871,511.00

10-06-2011 B/O:PHAN NGUYET LIEU 000COM21116100 01GOP DA UNG HO TRUONG SA CUACUA TH ANH VIEN OTO FUN 11120032047014 FT11161A01000441\XNV 500,000 146,671,511.00

09-06-2011 VO THI BICH HANG BABETTA04 UNG HO CHUONG TRINH GOP DA XAY TRUONG SA CHO NGUYEN HOANG CUONG TT1116006656\GPG 1,000,000
146,171,511.00

09-06-2011 B/O:TRUONG THI THANH THUY NHAN TAI CN BIG C.QUYEN GOP HUONG UNG 'GOP D XAY TRUONG SA ' 11120032047014 FT11160A01002142\XNV 2,000,000 145,171,511.00

09-06-2011 HAI CANG - GOP DA XAY TRUONG SA - 2 00.000 - BIDV 11120032047014 FT11160183219639\BNK 200,000 143,171,511.00

08-06-2011 B/O:NGUYEN DINH TUAN NGUYEN DINH TU AN IB209109: CAP8 NOP HO LINH MEO U NG HO TRUONG SA . NHH: TECHCOMBANK. CHI NHANH BIGC 11120032047014 FT11159A01000076\XNV 300,000 142,971,511.00

07-06-2011 Giao dich Internet banking 11120032047014 FT11158076445109\BNK 500,000 142,671,511.00

07-06-2011 HOI HOI (BALD) GOP DA XAY TRUONG SA - 3.000.000 11120032047014 FT11158558478901\BNK 3,000,000 142,171,511.00

07-06-2011 QUYEN GOP TRUC TIEP TAI SNOF5: 23.1 70.000 11120032047014 FT11158076409252\BNK 23,170,000 139,171,511.00

06-06-2011 DO MANH DUNG - DUNGVAD DONG GOP CHUONG TRINH GOP DA XAY TRUONG SA NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1000000 TT1115706869\CGY 1,000,000 116,001,511.00

06-06-2011 B/O:PHAN VIET QUAN VILI DONG GOP CH O CHUONG TRINH: GOP DA XAY TRUONG S A 11120032047014 FT11157A01000387\XNV 5,000,000 115,001,511.00

06-06-2011 B/O:NGUYEN TUAN ANH Explorer Gop Da Xay Truong Sa 11120032047014 FT11157A01001028\XNV 1,000,000 110,001,511.00

06-06-2011 B/O:NGUYEN ANH TUAN NGUYEN ANH TUAN IB206309: CHUYEN TIEN UNG HO THEO CHUONG TRINH GOP DA XAY TRUONG SA . NHH: TECHCOMBANK. BIGC 11120032047014 FT11157A01000564\XNV 400,000 109,001,511.00

06-06-2011 ONG CO - TRUNG DAU GIA 9099 - GOP D A XAY TRUONG SA 11120032047014 FT11157397985405\BNK 12,000,000 108,601,511.00

06-06-2011 DRCHINH - GOP DA XAY TRUONG SA 11120032047014 FT11157842602679\BNK 26,000,000 96,601,511.00

06-06-2011 PHEU KFC 1000K + HUNGALPHA 200K - G OP DA XAY TRUONG SA 11120032047014 FT11157842598000\BNK 1,200,000 70,601,511.00

06-06-2011 SRINGSEA - GOP DA XAY TRUONG SA - 11120032047014 FT11157703106371\BNK 1,000,000 69,401,511.00

03-06-2011 Ung ho chuong trinh Gop da xay Truo ng Sa 11120032047014 FT11154375539993\BNK 500,000 68,401,511.00
 

ngotatto

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-4140
Ngày cấp bằng
4/4/07
Số km
11,684
Động cơ
618,636 Mã lực
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Website
gomsuminhlong.vn
Giải bóng đá OF CUP 2011 kết thúc , toàn bộ CLB tham dự giải ủng hộ quỹ từ thiện OF số tiền 2.290.000 đồng , sang tuần em sẽ chuyển vào quỹ ạ .
 

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
08-08-2011 08-08-2011 NHAN TIEN QUYEN GOP QUA LAN - OTV - 2.000.000 FT11220070041950\BNK
2,000,000 08-08-2011

08-08-2011 HOI VO THUAT OF GOP DA XAY TRUONG S A 1.900.000 FT11220070034083\BNK
1,900,000

01-08-2011 30-07-2011 Tra lai so du tren tai khoan - thang 07/2011 11120032047014-20110731
386,097 27-07-2011

27-07-2011 DO HOANG TRUNG 1 cuc da nho!! FT11208188779261\XNV
200,000

19-07-2011 19-07-2011 Nick Phanhuyennhi ung ho chuong tr inh Gop da xay Truong sa BO: PHAM TIEN DUNG FT11200060596491\XNV
500,000

11-07-2011 11-07-2011 B/O:NGO VINH PHUC NICK CONVOI UNG H O GOP DA XAY TRUONG SA FT11192A01001809\XNV
200,000

08-07-2011 08-07-2011 NHAN TIEN TU SONRACK 52.700.000 FT11189066013070\BNK
52,700,000

02-07-2011 02-07-2011 ZACEC200 - GOP DA XAY TRUONG SA - N HAN TM FT11183003117716\BNK
5,000,000

01-07-2011 30-06-2011 Tra lai so du tren tai khoan - thang 06/2011 11120032047014-20110630
243,211

28-06-2011 28-06-2011 CHI HOI BVC GOP DA XAY DUNG TRUONG SA . SO TIEN NOP 10500000 TT1117904248\HBT
10,500,000

27-06-2011 27-06-2011 BOX CK UNG HO TU THIEN TRUONG SA NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 5000000 TT1117800248\SGO
5,000,000

21-06-2011 21-06-2011 HUONGNHANVAN - 1TR VCB - GOP DA XAY TRUONG SA FT11172597232571\BNK
1,000,000 21-06-2011

21-06-2011 TRAN THANH BINH - 500K VCB - GOP DA XAY TRUONG SA FT11172625854509\BNK
500,000 21-06-2011

21-06-2011 COOLPIX780 - 1TR VCB - GOP DA XAY T RUONG SA FT11172919583419\BNK
1,000,000

16-06-2011 16-06-2011 VO THI BICH HANG DAN NGHE UNG HO CT GOP DA XAY TRUONG SA CHO NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 500000 TT1116700159\HTY
500,000 16-06-2011

16-06-2011 NICK BUNGTO - 500K - GOP DA XAY TRU ONG SA - VCB FT11167050469107\BNK
500,000 15-06-2011
 

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
26-09-2011 CHAUCHAU - UNG HO XAY TRUONG DIN PH AN SAN 11120032047014 FT11269490802900\BNK
500,000 124,019,289.00

26-09-2011 TRAN TUAN ANH TRANSFER NGUYEN HOANG CUONG VIA ATM. CARD NO:8899...2285 11120032047014 FT11269399554745\BNK
200,000 123,519,289.00

23-09-2011 B/O:TRAN NGOC QUYNH Ung ho xay dung truong Din Phan SanDN CT NH TMCP K y Thuong CN Hoang Quoc Viet 11120032047014 FT11266A01001809\XNV
300,000 123,319,289.00

23-09-2011 MAYBACH TAU UNG HO XAY DUNG DIEM TRUONG DIN PHA SAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 3000000
TT1126600642\NVT
3,000,000 123,019,289.00

23-09-2011 DINH NGOC BINH X5DEARMING GOP TIEN XAY TRUONG DIU PHAN SAU NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 500000
TT1126600279\CHD
500,000 120,019,289.00

23-09-2011 B/O:HOANG MINH TUAN UNG HO CHUONG T RINH DIN PHAN SAN NICK FRS 11120032047014 FT11266A01000158\XNV
500,000 119,519,289.00

23-09-2011 B/O:NGUYEN THI PHUONG NGUYEN THI PH UONG IB438310: HOANG NN UNG HO TRUO NG DINPHAN SAN . NHH: TECHCOMBANK. BIG C 11120032047014 FT11266A01000053\XNV
200,000 119,019,289.00

22-09-2011 NGUYEN MANH QUY NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1600000
TT1126500186\BAN
1,600,000 118,819,289.00

22-09-2011 Cuongga ung ho truong Din Phan San 11120032047014 FT11265711951520\BNK
1,000,000 117,219,289.00

20-09-2011 B/O:VU HUU PHUOC UNG HO TIEN XD DIE M TRUONG DIN PHAN SANG CHO CAC E NH O CHO NGUYEN HOANG CUONG TAI NH TEC HCOMBANK CHI NHANH BIG C HN 11120032047014 FT11263A01003379\XNV
200,000 116,219,289.00

20-09-2011 Ung ho xay truong Din Phan San (OF xebo) 11120032047014 FT11263486009721\BNK
500,000 116,019,289.00

20-09-2011 PHAN XUAN SON Xay dung truong Din Phan San 11120032047014 FT11263318513704\XNV
500,000 115,519,289.00

20-09-2011 PHAM TIEN DUNG Nick Phanhuyennhi ung ho xay truon g Din phan sang 11120032047014 FT11263318513715\XNV
500,000 115,019,289.00

19-09-2011 B/O:VU MINH XUAN OF THAI NGUYEN XAY DUNG TRUONG DIN PHAN SANG 11120032047014 FT11262A01002634\XNV
2,000,000 114,519,289.00

19-09-2011 HA NOI BMW CLUB UNG HO XD TRUONG DI PHANPHAN 11120032047014 FT11262510153477\BNK
7,000,000 112,519,289.00

19-09-2011 Viet Hung OF ung ho xay dung diem t ruong Din Phan Sang 11120032047014 FT11262360321301\BNK
200,000 105,519,289.00

17-09-2011 Tomnongdan OF ung ho chuong trinh D in Phan San 11120032047014 FT11260794266319\BNK
500,000 105,319,289.00

16-09-2011 ALTIS2 UNG HO XAY DUNG TRUONG DIN PHAN SAN HA GIANG SO TIEN NOP 1000000
TT1125900807\BTR
1,000,000 104,819,289.00

16-09-2011 NGUYEN KHOA DIEU AN DONG GOP XAY DUNG TRUONG DIN PHAN SAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 500000
TT1125900461\HKM
500,000 103,819,289.00

16-09-2011 TRAN XUAN HOA [Mango] UNG HO XAY DUNG TRUONG DIN PHAN SANG 11120032047014 FT11259782444094\XNV
500,000 103,319,289.00

15-09-2011 B/O:LE KHA HUNG (KVTL) IB CK LNH - TIT&BEAN CHI HOI HNC CHUNG TAY GO P XD TRUONG DIN PHAN SANG 11120032047014 FT11258A01002012\XNV
1,000,000 102,819,289.00

15-09-2011 B/O:Thai Hoang Giang CK. NHAN TAI N H KY THUONG CN BIGC HANOI 11120032047014 FT11258A01001749\XNV
3,000,000 101,819,289.00

15-09-2011 NGUYEN VAN TRUNG OFER SEACH UNG HO QUY XAY DUNG TRUONG DIN PHAN SANG NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 300000
TT1125800453\DDA
300,000 98,819,289.00

14-09-2011 B/O:BUI THI THUY BUI THI THUY UNG H O XAY DUNG TRUONG DIN PHAN SANG -HA GIANG. NICK NAME: HOAMOCTRANG 11120032047014 FT11257A01001872\XNV
300,000 98,519,289.00

14-09-2011 B/O:LUU MANH TUONG LUU MANH TUONG I B418573: UNG HO CHAU PHUC LIEN XD D IEM TRUONG DIN PHAN . NHH: TECHCOMB ANK. BIG C 11120032047014 FT11257A01001517\XNV
200,000 98,219,289.00

14-09-2011 NGUYEN MINH KHIEM Ung ho chau Phuc Lien 11120032047014 FT11257009503010\XNV
100,000 98,019,289.00

13-09-2011 BUI VIET PHUONG Concept S ung ho xay truong Din Ph an Sang 11120032047014 FT11256913002872\XNV
800,000 97,919,289.00

13-09-2011 Ung ho cua OFers (Banmucoi) xay dun g diem truong Din Phan Sang** 11120032047014 FT11256205109484\BNK
500,000 97,119,289.00

12-09-2011 PIAGIO FIAT UNG HO XAY TRUONG DIN PHAN SANG QUY TU THIEN OF
TT1125508564\GTP
500,000 96,619,289.00

12-09-2011 DUNG DONG GOP XD TRUONG DIN PHAN SANG
TT1125507957\CGY
500,000 96,119,289.00

12-09-2011 KIAMORNINH2007 NT UNG HO XD TRUONG DIN PHAN SAN CHO NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 100000
TT1125500204\BIZ
100,000 95,619,289.00

12-09-2011 DANG MINH GIANG Huong ung ch trinh XD truong o Din Phan Sang 11120032047014 FT11255630666366\XNV
1,000,000 95,519,289.00

10-09-2011 NGUYEN THI BICH HANH UNG HO XD TRUONG DIN PHAN SANG NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1000000
TT1125300091\DDA
1,000,000 94,519,289.00

09-09-2011 PHAM NGOC LAN Ford_Everest (OF) ung ho chau Phuc Lien 11120032047014 FT11252053003028\XNV
300,000 93,519,289.00

09-09-2011 B/O:Le Manh Hung Hung C3 ung ho xd diem truong Din Phan Sang tai xa So n Vy. Meo Vac. HGiang( nhan tai CN Big C) 11120032047014 FT11252A01001077\XNV
1,000,000 93,219,289.00

09-09-2011 B/O:LIEU THI MINH NGOC 011751472 30 05 2008HA NOI 0989188804 CHI HOI W GC GOP QUY XAY DUNG TRUONGDIN PHAN SANG HA GIANG 11120032047014 FT11252A02000128\XNV
1,000,000 92,219,289.00

09-09-2011 Pickup111 ung ho Din Phan Sang 300K . 11120032047014 FT11252694726413\BNK
300,000 91,219,289.00

08-09-2011 MAI NHU THANH Ung ho xay dung diem truong Din Ph an Sang 11120032047014 FT11251325865375\XNV
300,000 90,919,289.00

08-09-2011 BUI NGOC MINH Damkhanh ung ho xd diem truong Din Phan Sang 11120032047014 FT11251325865615\XNV
500,000 90,619,289.00

08-09-2011 DANG THANH HAI TRANSFER NGUYEN HOANG CUONG VIA ATM. CARD NO:9704...3281 11120032047014 FT11251983007654\BNK
1,000,000 90,119,289.00

07-09-2011 DO QUANG VINH CHUYEN TIEN TRA NO
TT1125008428\TRP
2,000,000 89,119,289.00

07-09-2011 B/O:LE THI THU HIEN LE THI THU HIEN IB402169: MONITOR1 UNG HO XAY DUNG DIEM TRUONG DIN PHAN SANG . NHH: T ECHCOMBANK. 11120032047014 FT11250A01003732\XNV
1,000,000 87,119,289.00

07-09-2011 B/O:NGUYEN THANH HUNG Chi nhanh Big C/Speed race ung ho xay diem xay d ung truong Din Phan Sang 11120032047014 FT11250A01002676\XNV
1,000,000 86,119,289.00

07-09-2011 LE NGOC CUONG Hoi Xi Gon(Otofun) ung ho xay dung diem truong Din Phan Sang 11120032047014 FT11250982198073\XNV
1,000,000 85,119,289.00

07-09-2011 TRUONG THI THANH VAN OFER THANH VAN-275 UNG HO QUY TU THIEN OF XD TRUONG DINPHAN SANG NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 500000
TT1125001291\CTH
500,000 84,119,289.00

07-09-2011 DIEN DAN OTOFUN UNG HO CHUONG TRINH GOP DA XAY TRUONG SA 102010000118284 FT11250746226803\BNK -228,570,000
83,619,289.00

07-09-2011 Phi chuyen tien but toan FT11250746226803 102010000118284 FT11250746226803\BNK -7,700
312,189,289.00

06-09-2011 PHUNG ANH PHUONG VIET IN CO CHUYEN TIEN UNG HO XAY DUNG DIEM TRUONG DIU PHAN SANG
TT1124900122\LCI
500,000 312,196,989.00

05-09-2011 B/O:DAO QUANG HUNG Chi hoi Mercedes club ung ho chuong trinh Din Phan Sang 11120032047014 FT11249A05002775\XNV
2,000,000 311,696,989.00

06-09-2011 Ford_Everest: Tu thien xay dung di em truong Din Phan Sang BO: PHAM NGOC LAN 11120032047014 FT11249059565304\XNV
500,000 309,696,989.00

05-09-2011 B/O:LE HOANG LONG IBUNG HO CHUONG T RINH CHUNG TAY XD DIEN TRUONG DIN P HAN SANG 11120032047014 FT11248A01002456\XNV
500,000 309,196,989.00

05-09-2011 DINH THI LAN NICK XE 365VN UNG HO XAY DUNG DIEM TRUONG
TT1124801019\TLG
1,000,000 308,696,989.00

05-09-2011 TRAN KHAC CHI NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 400000
TT1124800140\TAL
400,000 307,696,989.00

05-09-2011 LAM NGOC LINH OF-39127 ung ho xay dung truong Di n Phan Sang 11120032047014 FT11248080757633\XNV
300,000 307,296,989.00

05-09-2011 BO: PHAM THI HIEN AQUARIUSW UNG HO XAY TRUONG DIN PH AN SANG 11120032047014 FT11248080758202\XNV
500,000 306,996,989.00

05-09-2011 Dung khom ung ho OF xay truong Din Phan Sang 11120032047014 FT11248081701180\BNK
1,000,000 306,496,989.00

05-09-2011 PHAN NGUYET LIEU (DNAU+LACCOI) UNG HO XD TRUONG DIM SANG CUA DIEN DAN OTO FUN CHO NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1000000
TT1124800017\NKH
1,000,000 305,496,989.00

05-09-2011 NNZHI xay dung diem truong Din Phan Sang 11120032047014 FT11248278329908\BNK
3,000,000 304,496,989.00

01-09-2011 PHAM TRUNG TIEN vietvoiz ung ho Din Phan Sang 11120032047014 FT11244597520122\XNV
1,000,000 301,496,989.00

01-09-2011 NGUYEN THANH NAM N68 va NNPK ung ho chuong trinh xa y truong hoc Din Phan Sang 11120032047014 FT11244597520047\XNV
1,000,000 300,496,989.00

01-09-2011 TRAN THI THU TRA TRAN NGOC LAN DONG GOP XAY DUNG TR UONG DIN PHAN SANG 11120032047014 FT11244597520044\XNV
1,000,000 299,496,989.00

01-09-2011 LAM THI NGOC BICH OF HP CT LAM TU THIEN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 3000000
TT1124400725\HPG
3,000,000 298,496,989.00

01-09-2011 ung ho xay dung Truong Din Phan San g 11120032047014 FT11244312942756\BNK
300,000 295,496,989.00

01-09-2011 B/O:VU THI THU HUYEN TC:J41200058.C HILI UNG HO XD DIEM TRUONG DIN PHAN SANG - TECHCOMBANK CN BIGC 11120032047014 FT11244A01002636\XNV
200,000 295,196,989.00

01-09-2011 B/O:DO VIET TIEN OFER NOVEMBER UNG HO DIN PHAN SANG 11120032047014 FT11244A01002284\XNV
200,000 294,996,989.00

01-09-2011 Unh ho xay dung truong Din Phan San g**OFer: namdidong 11120032047014 FT11244280142081\BNK
300,000 294,796,989.00

01-09-2011 NGUYEN MANH KIEN OFer Kienxoan ung ho ch.tr xdung d iem truong Din Phan Sang 11120032047014 FT11244597519242\XNV
200,000 294,496,989.00

01-09-2011 B/O:LAI HOANG ANHBI TRUNG PHUONG DO NG UBI0989121612 LAI HOANG ANH UNG HO XAY DUNG DIN PHAN SAN HILUX 14P 11120032047014 FT11244A02000087\XNV
200,000 294,296,989.00

01-09-2011 Tra lai so du tren tai khoan - thang 08/2011
11120032047014-20110831
403,870 294,096,989.00

31-08-2011 B/O:DUONG DUC DUNG DUONG DUC DUNG I B384905: BMW252 UNG HO XAY DUNG TRU ONG ZIN PHAN SANG . NHH: TECHCOMBAN K. BIG C 11120032047014 FT11243A01003160\XNV
500,000 293,693,119.00

29-08-2011 LA NGOC THANH LIEM UNG HO QUY TU THIEN OF(LIEWBU)CHO BAC (CHAU CHAU) SO TIEN NOP 1000000
TT1124100497\LHA
1,000,000 293,193,119.00

25-08-2011 B/O:BUI HUY DUNG BUI HUY DUNG IB368 321: UNG HO TRUONG SA TU NICK DAURO I DIEN DAN OTOFUN. THEO MUC BAN DON G HO ROAMER. . NHH: TECHCOMBANK. BI GC 11120032047014 FT11237A01000347\XNV
500,000 292,193,119.00

13-08-2011 CHI 5.400.000 MUA 9 XE CHO THUYAN - XE DIA HINH (VU HUNG SON) 000000132806 FT11225302650004\BNK -5,400,000
291,693,119.00


13-08-2011 Phi chuyen tien but toan FT11225302650004 000000132806 FT11225302650004\BNK -7,700
297,093,119.00
 

mecghi

Xe buýt
Biển số
OF-58887
Ngày cấp bằng
12/3/10
Số km
768
Động cơ
52 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ Châu Chấu check tài khoản giúp em nhé. Sáng nay em chuyển 1.150.000 VNĐ cho Hội PR-Truyền thông - Marketing (Mar OF Club) ủng hộ việc xây dựng trường Dìn Phàn Sán nhé.

Của ít lòng nhiều ạ.:)
 

leviatang

Xe hơi
Biển số
OF-119245
Ngày cấp bằng
3/11/11
Số km
113
Động cơ
5 Mã lực
Nơi ở
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Kính Gửi Bác Châu Chấu !
tên em : Nguyễn Ngọc Hưng
nick : leviatang
biển số : OF-119245
số tiền chuyển : 500.000 VNĐ
lí do: ủng hộ xây dựng điểm trường Dìn Phàn Sán
em chuyển cho bác ngay tại chi nhánh BigC luôn,vào lúc 15h15p hôm nay,bác check tài khoản nhé
 

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
DPS có 1 thớt báo cáo riêng, các bác có đóng góp ngó hộ em bên đó. Đến hôm nay, chương trình đã hoàn thành, em sẽ copy toàn bộ chi tiết đóng góp chuyển về đây.
 

Haiaulady

Chã!
Biển số
OF-239
Ngày cấp bằng
10/6/06
Số km
785
Động cơ
197 Mã lực
Em xin đưa danh sách các cụ các mợ đã ủng hộ cho chương trình Dìn Phàn Sán.

Tiền Cốc:

1. Giangsuki: 4c x 360k = 1.440k
2. babetta + Linlin + Bobob+BMW52+ Me 3g + Thanh sơn 2003 + Vnimationx2 + ktsnghia: 9c x 360 = 3.240K.
3. Ducmanh: 360k
4. cafemuoi: 2c x 360k = 720k
5. Minh0406: 360k
6. Phú ông: 360k

Danh sách các cụ ủng hộ thêm:

Tuanbeo DC: 200k
Thắng mềm: 500k

Tổng cộng: 7.180k em sẽ chuyển vào TK cho bác chauchau.
Tks tất cả các cụ các mợ đã có tấm lòng vàng ủng hộ cho chương trình, chương trình đã thành công tốt đẹp :x
 

TranTan

Xe đạp
Biển số
OF-126575
Ngày cấp bằng
4/1/12
Số km
30
Động cơ
5 Mã lực
mong hội tự thiện nhận được nhiều lòng hảo tâm
 

chauchau

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Em xin đưa danh sách các cụ các mợ đã ủng hộ cho chương trình Dìn Phàn Sán.

Tiền Cốc:

1. Giangsuki: 4c x 360k = 1.440k
2. babetta + Linlin + Bobob+BMW52+ Me 3g + Thanh sơn 2003 + Vnimationx2 + ktsnghia: 9c x 360 = 3.240K.
3. Ducmanh: 360k
4. cafemuoi: 2c x 360k = 720k
5. Minh0406: 360k
6. Phú ông: 360k

Danh sách các cụ ủng hộ thêm:

Tuanbeo DC: 200k
Thắng mềm: 500k

Tổng cộng: 7.180k em sẽ chuyển vào TK cho bác chauchau.
Tks tất cả các cụ các mợ đã có tấm lòng vàng ủng hộ cho chương trình, chương trình đã thành công tốt đẹp :x
đã nhận được tiền chuyển từ mợ haiaulady, thanks mợ

11-01-2012 B/O:BAC A BANK - PGD TRUNG KINH VIE T NAM TIEN UNG HO CHUONG TRINH DIN PHAN SAN 11120032047014 FT12011A01003244\XNV 7,180,000 177,287,909.00
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top