[Funland] TỔNG HỢP CD CA SĨ QUANG DŨNG, NGUYÊN KHANG

hienminh1

Xe đạp
Biển số
OF-108194
Ngày cấp bằng
8/8/11
Số km
37
Động cơ
9 Mã lực
CA SĨ QUANG DŨNG, NGUYÊN KHANG (74 CD)
Gửi các bạn yêu nhạc bộ sưu tập CD gốc quý giá của 2 ca sĩ Quang Dũng, Nguyên Khang.
Bấm vào nội dung ẩn để xem link tải

QUANG DŨNG (49 CD)
1. QUANG DUNG - ANH SE DEN GIAC MO BUON: https://files.pw/y16zcat0r897

2. QUANG DUNG - BAN TINH CUOI: https://files.pw/oxmof087blvd

3. QUANG DUNG - BEN DOI CO EM: https://files.pw/mxrhhluvfrkz

4. QUANG DUNG - BIEN NHO PHIEN DA SAU: https://files.pw/kkssh9b8gor9

5. QUANG DUNG - CHI CO TA THOI: https://files.pw/ocvno0p3s6ru

6. QUANG DUNG - CHI RIENG MINH ANH: https://files.pw/3wcdhphf2pd3

7. QUANG DUNG - CHUYEN: https://files.pw/u3i5nnzd5pcy

8. QUANG DUNG - CO DAU BAO GIO: https://files.pw/fb8alhtv5tsp

9. QUANG DUNG - DA KHUC: https://files.pw/mybyslaj0uh9

10. QUANG DUNG - EM: https://files.pw/izqh9odz5vnn

11. QUANG DUNG - GOI GIAC MO XUA: https://files.pw/ygnfiyykz1un

12. QUANG DUNG - HOA CO VANG NOI AY: https://files.pw/qwgcfbtwvt4n

13. QUANG DUNG - KHI: https://files.pw/cilodw3tmp4x

14. QUANG DUNG - KHI EM THOANG QUA DOI TOI: https://files.pw/c92odjxk2x62

15. QUANG DUNG NGUYEN KHANG BTCD086 - AI TINH HON AI: https://files.pw/thtaw0ak5opg

16. QUANG DUNG - NGUYET: https://files.pw/to3nle1a7dn5

17. QUANG DUNG - NHUNG GI CON LAI: https://files.pw/tb2xza7ye1zm

18. QUANG DUNG - NUA HON THUONG DAU: https://files.pw/0m1uh4n3ukwx

19. QUANG DUNG - NUA TRAI TIM YEU NGUOI: https://files.pw/72s1ggpubccw

20. QUANG DUNG - TA (2005): https://files.pw/57m8i3j17s4b

21. QUANG DUNG - TIENG HAT BEN TROI CD1: https://files.pw/qco2efrt819o

22. QUANG DUNG - TIENG HAT BEN TROI CD2:https://files.pw/m2lpihdga574

23. QUANG DUNG - TIENG HAT BEN TROI CD3: https://files.pw/3pky5r1k502s

24. QUANG DUNG - TIENG HAT BEN TROI CD4: https://files.pw/n2jfgq0zeli9

25. QUANG DUNG - TINH CA MUA XUAN: https://files.pw/ooig21wzuh0x

26. QUANG DUNG - TINH CA PHAM DUY: https://files.pw/14wgsb35tlx4

27. QUANG DUNG - TINH CA TIEN CHIEN 2: https://files.pw/m5iu4lmnyhtg

28. QUANG DUNG - TOI: https://files.pw/6rd17n33x24i

29. QUANG DUNG - TRAI TIM DAU: https://files.pw/qydumyt2ikc9

30. QUANG DUNG - VA: https://files.pw/pm3u4ow60qvz

31. QUANG DUNG - BAI THO KHONG DOAN KET: https://files.pw/7kqoew5i9r8x

32. QUANG DUNG - BIEN NGHIN THU O LAI (2001) [BEN THANH AUDIO]: https://files.pw/8iq6081f5ho4

33. QUANG DUNG - CHUYEN (2005) [VIET TAN STUDIO ]: https://files.pw/v0i38hynzkc7

34. QUANG DUNG - CO XOT XA DUA - TINH KHUC VUOT THOI GIAN (2003) [BEN THANH AUDIO]: https://files.pw/x6e9x784dvmi

35. QUANG DUNG - CON DUONG CO LA ME BAY [VIET TAN]: https://files.pw/efgheb4hdwe1

36. QUANG DUNG - DEM THANH PHO DAY SAO [VIET TAN]: https://files.pw/xba6187yyuem

37. QUANG DUNG - MOT NGUOI DI MOT NGUOI QUEN (2003) [BEN THANH AV]: https://files.pw/21mp50355lr5

38. QUANG DUNG - TINH BONG CHOC LA KHONG (2011) [VIETTAN STUDIO]: https://files.pw/6tkvd3v53blo

39. QUANG DUNG -TINH TU MUA XUAN: https://files.pw/ut5lbfw52pzy

40. QUANG DUNG - VAN YEU EM MUON TRUNG: https://files.pw/ve6k5ja5a75m

41. QUANG DUNG - VI ANH MOT LAN NUA: https://files.pw/c4itcrjgbufx

42. QUANG DUNG - XA VANG: https://files.pw/xdr1mwkzaidr

43. QUANG DUNG - XUAN: https://files.pw/6kqvgveqyu03

44. QUANG DUNG - YEU (2005): https://files.pw/bdvadd73lvez

45. QUANG DUNG BNCD - XIN CON GOI TEN NHAU: https://files.pw/ao3c9w3aq82p

46. QUANG DUNG HONG NHUNG - NANG UA TINH TOI: https://files.pw/czbljx056mwj

47. QUANG DUNG -TAM BIET CHIM EN: https://files.pw/mf27zuezo09w

48. THE BEST OF QUANG DUNG 2003: https://files.pw/mnf446gfgjyz

49. THE BEST OF QUANG DUNG-TINH CAM: https://files.pw/p56kpw2zq9ih

NGUYÊN KHANG (25 CD)
50. NGUYEN KHANG - BTCD034 - TRAI TIM TAT NGUYEN: https://files.pw/puho4ca4j2r8

51. NGUYEN KHANG ANDFRIENDS - DANH THOI EM NHE: https://files.pw/fcx4kz7vwxlm

52. NGUYEN KHANG ASIA CS 054 - TINH HO: https://files.pw/5sladf5tebfs

53. NGUYEN KHANG BTBDCD - DA KHUC CHO TINH NHAN: https://files.pw/v9np3xz9gd7b

54. NGUYEN KHANG- COI MUA: https://files.pw/uzfvd90gibt6

55. NGUYEN KHANG DIEM LIEN VSCD149 - PHUT BAN DAU: https://files.pw/hozcjmy4zna1

56. NGUYEN KHANG QUANG DUNG 1 - NOI VONG TAY LON: https://files.pw/q6e1zh2axreo

57. NGUYEN KHANG QUANG DUNG 3 - CON MUA PHUN: https://files.pw/d7iqboo14xk2

58. NGUYEN KHANG QUANG DUNG 4 - CHO TOI LAI TU DAU: https://files.pw/fyzzeqiwnudp

59. NGUYEN KHANG THUY DUONG - BIEN TINH 27 - TINH: https://files.pw/082jhc8now1f

60. NGUYEN KHANG WORLDCD - THUYEN VIEN XU: https://files.pw/nu89q9astqe5

61. NGUYEN KHANG NGUYEN KHUONG - 2K CD-KHONG CON LAI GI: https://files.pw/xflnpox4lo5q

62. NGUYEN KHANG ASIA 064 - HAI KHUNG TROI HOAI NIEM: https://files.pw/7bzrtlwl5wco

63. NGUYEN KHANG ASIA 220 - DONG DOI: https://files.pw/q00et9bph9r9

64. NGUYEN KHANG, DIEM LIEN - ASIA 310 - RONG REU: https://files.pw/55hawqqstcz1

65. NGUYEN KHANG - ASIA 328 - TRAI TIM NGOAN: https://files.pw/oo169b76p8sx

66. NGUYEN KHANG - ASIA CS 10 - TA MUON CUNG EM SAY: https://files.pw/k6tex8zeb9gs

67. NGUYEN KHANG - ASIA CS 30 - MOT LAN TRONG DOI: https://files.pw/cvsl99xvuv6a

68. NGUYEN KHANG - BIEN TINH 044: https://files.pw/pad0w0xykspy

69. NGUYEN KHANG - BIEN TINH COLLECTION 25-VI DO LA EM-NGUYEN KHANG -CD1: https://files.pw/jn3j7v58c383

70. NGUYEN KHANG - BIEN TINH COLLECTION 25-VI DO LA EM-NGUYEN KHANG -CD2: https://files.pw/ix8vnjlkmdem

71: NGUYEN KHANG - BIEN TINH COLLECTION 25-VI DO LA EM-NGUYEN KHANG -CD3: https://files.pw/9zwquaighxru

72. NGUYEN KHANG - BIEN TINH COLLECTION 25-VI DO LA EM-NGUYEN KHANG -CD4: https://files.pw/baojq4x3sh0i

73. NGUYEN KHANG - VAN SON 173 - LOVE: https://files.pw/6r9rgergoy3b

74. NGUYEN KHANG - VV MUSIC CD014: https://files.pw/jwijep5ytbaz
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top