0

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Bác post nhiều bài có cùng nội dung giống nhau, sai box và có ý quảng cáo cho cái chữ ký của bác. Nếu bác còn khiếu kiện thì có thể sẽ phải cân nhắc dùng đến hình thức phạt cao nhất. Thanks
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top