4

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chào bác, mình tên Phương, số điện thoại 0909228476, đang đi Cayenne và đang ở Sài Gòn.

    Bác cho mình biết tên, số điện thoại và thông tin xe Porsche của bác để mình giới thiệu với các thành viên ở Hà Nội nhé, hiện tại khoảng hơn 10 thành viên.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top