745Li
Ngày cấp bằng:
15/7/10
Số km:
6,875
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Chuồng bò
Nghề nghiệp:
Nguời chăn bò.

745Li

Nếu ta cười, cả thế giới cười cùng ta. Nếu ta khóc, sẽ chỉ có một mình ta. 25/2/17