9Dragon

Tên Tiếng Việt: Cửu Long. Nhưng đừng nhầm với Cửu Văn Long nhá, không phải em

Thích nhiều thứ
Nơi ở
với 1 vợ, 2 con
Nghề nghiệp
Vặn cổ xe :)

Chữ ký

Kính mời Bác (b)
Top