airspace

Marketing là => Con Ma - Kết thành - tIng
Cháu đấy ợ!
Sinh nhật
Tháng mười 21
Nơi ở
Hà "Lội"
Site ảnh
flickr.com/airspace3000
Nghề nghiệp
Marketer

Chữ ký

Cháu chuyên Full Marketing Service, cụ cần một lời khuyên hay một chiến lược?

Người theo dõi

Top