anhgia
Ngày cấp bằng:
24/9/11
Số km:
686
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Đâu đó trên mặt đất
Nghề nghiệp:
Thợ tiện, tiện việc gì thì làm việc đó

anhgia

Đã làm thì đừng sợ, đã sợ thì đừng làm 28/12/16