A

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Thanks cụ. Cụ mua máy này lâu chưa , tình hình hoạt động và hình thức thế nào cụ cho em xem đi . Màn hình gì , bao nhiêu inch ? Nếu ok em sẽ xem trực tiếp và test máy
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top