C

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Bác cho e chi tiết căn hộ cần thuê được KO?
    Mấy phòng ngủ? tầng cao hay thấp - và giá có thể thêu được?
    Đại ca ý nói đệ chứ gì lại còn trừ đệ ra. Nhưng mà công ty đệ có ở lại cũng không có việc để làm đâu.tại đại ca nhiều việc thui
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top