CHAU PHAM
Ngày cấp bằng:
6/12/16
Số km:
164
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Sinh nhật:
Tháng sáu 4
Nghề nghiệp:
Kinh doanh

CHAU PHAM

Người ra đi đầu không ngoảnh lại... Sau lưng thềm nắng lá rơi vàng!!! 6/12/16