.Chuối.
Ngày cấp bằng:
4/12/16
Số km:
1,493
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Nơi ở:
Bụi chuối
Nghề nghiệp:
Bóc vỏ

.Chuối.

Đã bóc vỏ ;)) 4/12/16