david mr

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Kính mời các Cụ, các Mợ tham dự buổi OFF hàng tháng của chi hội OF Hưng Yên !
    Thời gian : 17h30 thứ 2 9/4/2012
    Địa điểm: Bia Hơi Hải Xồm (Tôn Thất Tùng kéo dài cắt Lê Trọng Tấn)

    Kính mời các Cụ, các Mợ thu xếp thời gian tới buổi OFF để cùng giao lưu với các thành viên và cùng bàn bạc một số công việc trong thời gian tới!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top