Dejay
Động cơ
464,570

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • có thể cụ bất đồng ý kiến với em, nhưng cũng chỉ là người ngoài cuộc như em, cụ có thể ghét cái cmt của em, ko sao cả, em chỉ giữ lập trường của mình, cụ thông cảm.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top